کاشی اسفند

60*120

...
سرامیک 60*120 طرح 6004

درجه 2 لعاب مات (ریلیف برجسته)
برش رکتی بدون بند کشی
مناسب برای کف دیوار نما سرویس بهداشتی
ضخامت 12 میلی متر
متراژ پالت 95 متر

...
سرامیک 60*120 طرح 6002

درجه 3 لعاب مات
برش رکتی بدون بند کشی
مناسب برای کف دیوار نما سرویس بهداشتی
ضخامت 12 میلی متر
متراژ پالت 95 متر

...
سرامیک 60*120 طرح 6001

درجه 2 لعاب مات
برش رکتی بدون بند کشی
مناسب برای کف دیوار نما سرویس بهداشتی
ضخامت 12 میلی متر
متراژ پالت 95 متر

...
سرامیک 60*120 نیکا تیره

درجه 1 سوپر پولیش
برش رکتی بدون بند کشی
مناسب برای کف دیوار نما سرویس بهداشتی
متراژ پالت 95 متر

...
سرامیک 60*120 رایسا طوسی روشن

درجه 2 لعاب مات
پرسلان(مقاوم در برابر سرما و یخ زدگی)
مناسب برای کف دیوار نما سرویس بهداشتی
متراژ پالت 102 متر

...
سرامیک 60*120 رایسا طوسی تیره

درجه 2 لعاب مات
پرسلان(مقاوم در برابر سرما و یخ زدگی)
مناسب برای کف دیوار نما سرویس بهداشتی
متراژ پالت 102 متر

...
سرامیک 60*120 طرح 6015

درجه 2 لعاب براق
برش رکتی بدون بند کشی
مناسب برای کف دیوار نما سرویس بهداشتی
متراژ پالت 102 متر

...
سرامیک 60*120 سایمون

درجه 2 لعاب براق
پرسلان(مقاوم در برابر سرما و یخ زدگی)
مناسب برای کف دیوار نما سرویس بهداشتی
متراژ پالت 102 متر

تایل های بین کابینتی

...
p31 کد طرح

تایل کامپوزیت
پشت چسب دار
مناسب برای بین کابینت و پشت تلوزیون

...
f24 کد طرح

تایل کامپوزیت
مقاوم در برابر گرما
پشت چسب دار
مناسب برای بین کابینت و پشت تلوزیون

...
f15 کد طرح

تایل کامپوزیت
پشت چسب دار
مناسب برای بین کابینت و پشت تلوزیون

...
A3 کد طرح

تایل کامپوزیت
پشت چسب دار
مناسب برای بین کابینت و پشت تلوزیون

...
B23 کد طرح

تایل کامپوزیت
پشت چسب دار
مناسب برای بین کابینت و پشت تلوزیون

...
C48 کد طرح

تایل کامپوزیت
پشت چسب دار
مناسب برای بین کابینت و پشت تلوزیون

...
D88 کد طرح

تایل کامپوزیت
پشت چسب دار
مناسب برای بین کابینت و پشت تلوزیون

...
D27 کد طرح

تایل کامپوزیت
پشت چسب دار
مناسب برای بین کابینت و پشت تلوزیون

40*100

...
سرامیک 40*100آدنیس آجری طوسی

درجه یک لعاب مات
مناسب برای دیوار و نما دیوار راه پله پارکینگ
مقاوم در برابر سرما و یخ زدگی
متراژ پالت 89 متر

...
سرامیک 40*100آدنیس آجری قهوه ای

درجه یک لعاب مات
مناسب برای دیوار و نما دیوار راه پله پارکینگ
مقاوم در برابر سرما و یخ زدگی
متراژ پالت 89 متر

...
سرامیک 40*100 آجری سفید

درجه دو لعاب مات
مناسب برای دیوار و نما دیوار راه پله پارکینگ
ضخامت بالا (11 میلی متر)
متراژ پالت 77 متر

...
سرامیک 40*100 کد 2025

درجه دو لعاب براق
مناسب برای دیوار و نما دیوار راه پله پارکینگ
ضخامت بالا (11 میلی متر)
متراژ پالت 77 متر

...
سرامیک 40*100 برشید گردویی

درجه دو لعاب براق
پرسلان(مقاوم در برابر سرما و یخ زدگی)
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای دیوار و نما دیوار راه پله پارکینگ
متراژ پالت 96 متر

...
سرامیک 40*100 برشید استخوانی

درجه دو لعاب براق
پرسلان(مقاوم در برابر سرما و یخ زدگی)
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای دیوار و نما دیوار راه پله پارکینگ
متراژ پالت 96 متر

...
سرامیک 40*100 بایا

درجه دو لعاب براق
پرسلان(مقاوم در برابر سرما و یخ زدگی)
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای دیوار و نما دیوار راه پله پارکینگ
متراژ پالت 96 متر

...
سرامیک 40*100 کد2011

درجه دو لعاب براق
مناسب برای دیوار و نما دیوار راه پله پارکینگ
ضخامت بالا (11 میلی متر)
متراژ پالت 77 متر

60*60

...
سرامیک 60*60 استیره 1

درجه دو
پرسلان(مقاوم در برابر سرما و یخ زدگی)
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای کف مسکونی وتجاری
متراژ پالت 127 متر

...
سرامیک 60*60 ایسل

درجه دو
پرسلان(مقاوم در برابر سرما و یخ زدگی)
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای کف مسکونی وتجاری
متراژ پالت 127 متر

...
سرامیک 60*60 آوین

درجه دو
پرسلان(مقاوم در برابر سرما و یخ زدگی)
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای کف مسکونی وتجاری
متراژ پالت 127 متر

...
سرامیک 60*60 استیره 10

درجه دو
پرسلان(مقاوم در برابر سرما و یخ زدگی)
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای کف مسکونی وتجاری
متراژ پالت 127 متر

...
سرامیک 60*60 ماربلا

درجه دو
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای کف مسکونی وتجاری
متراژ پالت 103 متر

...
سرامیک 60*60 فارا

درجه دو
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای کف مسکونی وتجاری
متراژ پالت 103 متر

...
سرامیک 60*60 ریکاردو

درجه دو
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای کف مسکونی وتجاری
متراژ پالت 103 متر

...
سرامیک 60*60 مرسدس

درجه دو
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای کف مسکونی وتجاری
متراژ پالت 103 متر

50*50

...
سرامیک 50*50 دهبید

درجه دو
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای کف مسکونی وتجاری
متراژ پالت 106 متر

...
سرامیک 50*50 لاندا

درجه دو
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای کف مسکونی وتجاری
متراژ پالت 106 متر

...
سرامیک 50*50 تیام

درجه دو
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای کف مسکونی وتجاری
متراژ پالت 106 متر

...
سرامیک 50*50 آلما

درجه دو
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای کف مسکونی وتجاری
متراژ پالت 106 متر

30*60

...
کاشی 30*60 رافایل

درجه دو
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای دیوار های سرویس بهداشتی و آشپزخانه
متراژ پالت 117 متر

...
کاشی 30*60 تانیا

درجه دو
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای دیوار های سرویس بهداشتی و آشپزخانه
متراژ پالت 117 متر

...
کاشی 30*60 پاتراس

درجه دو
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای دیوار های سرویس بهداشتی و آشپزخانه
متراژ پالت 117 متر

...
کاشی 30*60 شوکا طوسی

درجه دو
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای دیوار های سرویس بهداشتی و آشپزخانه
متراژ پالت 117 متر

...
کاشی 30*60 شوکا کرم

درجه دو
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای دیوار های سرویس بهداشتی و آشپزخانه
متراژ پالت 117 متر

...
سرامیک 30*60 ربکا طوسی

درجه دو
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای دیوار های سرویس بهداشتی و آشپزخانه
متراژ پالت 103 متر

...
سرامیک 30*60 نیلوفر

درجه دو
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای دیوار های سرویس بهداشتی و آشپزخانه نما دیوار راه پله
متراژ پالت 104 متر

...
سرامیک 30*60 سفید ساده

درجه سه
برش رکتی(بدون بند کشی)
مناسب برای دیوار های سرویس بهداشتی و آشپزخانه پارکینگ
متراژ پالت 117 متر

استخری

...
سرامیک استخری 30*30 مینو

درجه یک لعاب براق برجسته
مناسب برای کف سرویس بهداشتی و استخر

...
پرسلان استخری 30*90 بایکال

درجه دو لعاب براق برجسته
مناسب برای دیوار سرویس بهداشتی و کف و بدنه استخر

...
کاشی استخری 6ضلعی پشت توری طرح صدف 1

درجه یک
مقاوم در برابر یخ زدگی
ضد جلبک

...
کاشی استخری 6 ضلعی پشت توری طرح اقیانوس 3

درجه یک
مقاوم در برابر یخ زدگی
ضد جلبک

...
کاشی استخری 6ضلعی پشت توری سفید سرمه ای آبی2

درجه یک
مقاوم در برابر یخ زدگی
ضد جلبک

...
کاشی استخری 6 ضلعی پشت توری طرح اقیانوس 1

درجه یک
مقاوم در برابر یخ زدگی
ضد جلبک

...
کاشی استخری 2.5* 2.5 پشت توری طرح یاقوت 1

درجه یک
مقاوم در برابر یخ زدگی
ضد جلبک

...
کاشی استخری 6 ضلعی پشت توری تک رنگ

درجه یک
مقاوم در برابر یخ زدگی
ضد جلبک